Polski prawnik w UK - Obsługa firm

Obsługujemy polskie spółki, które prowadzą działalność na terenie Anglii. Świadczymy usługi w dziedzinie szeroko rozumianego prawa gospopdarczego. W zakres naszych usług wchodzą między innymi:

  • Doradztwo przy wyborze oraz zakładanie podmiotów gospodarczych, np. partnerships, czy spółek ltd.
  • Doradztwo w kwesti zarządzania spółkami, m.in. tworzenie struktury prawnej firmy, rozwiązywanie sporów między wspólnikami
  • Sporządzanie i opiniowanie umów występujących w obrocie prawnym, np. umowa dostawy, dystrybucji, franczyzy, kontrakty budowlane, kontrakty menedżerskie, tworzenie umów pracowniczych oraz tzw. staff manuals
  • Pomoc w zdobyciu pozwoleń na wykonywanie niektórych typów działalności gospodarczej
  • Negocjacja warunków umownych w imieniu naszych klientów
  • Doradzamy w kwestiach zatrudniania i zwalniania pracowników
  • Prowadzenie spraw przed sądami, m.in. w sprawach dotyczących windykacji należności, bądź nienależytego wykonania postanowień umownych i innych

Nasi klienci to firmy zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą w Anglii oraz spółki mające siedzibę w Polsce. Podmioty, którym doradzamy działają zwłaszcza w sektorze budowlanym transportowym, usługowym, handlowym, a także trudniące się importowaniem i eksportowaniem towarów między Polską a Anglią, bądź innymi krajami.

Staramy się rozwiązywać spory między naszymi klientami a ich kontrahentami na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Za wszelką cenę staramy się uniknąć ewentualności postępowania sądowego, gdyż liczy się dla nas przede wszystkim skuteczność w rozwiązywaniu problemów naszych klientów. Gdy jednak sprawy nie da się załatwić polubownie, reprezentujemy naszych klientów przed sądami wyższego rzędu (np. High Court) i sądami niższego rzędu (County Courts). Nasze wynagrodzenie zazwyczaj jest ustalane indywidualnie z klientem i zależy od rodzaju sprawy.

Polski prawnik odpowiada za przygotowanie sprawy, co może na przykład polegać na sporządzeniu pism procesowych, przygotowaniu i sporządzeniu zeznań świadków, bądź zebraniem materiału dowodowego. Klient ma regularny kontakt telefoniczny, osobisty, czy emailowy z polskim prawnikiem

Barrister jest zobowiązany do udzielenia porady prawnej i wstawiennictwa do sądu na posiedzenie, bądź rozprawę, jeśli to konieczne.

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, finansów i podatków, co czyni nasze usługi bardziej kompleksowe. Prowdzimy sprawy na terenie całego kraju. Jak dotychczas podejmowaliśmy się spraw w takich miastach jak Londyn, Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Sheffield, Nottingham, Peterborough, Leeds i innych. Nasi adwokaci działają na rynku od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.