Aktualności i artykuły

Witam,

2011-01-15

KL Law Ltd. - sprawy z lat 2013 - 2015:

Kwiecień 2015; Chcieliśmy zawiadomić, że Trybunał Apelacyjny na posiedzeniu wstępnym uznał, że apelacja naszego klienta, o czym pisaliśmy wcześniej przejawia racjonalne szanse powodzenia a tym samym, powinna trafić na pełne posiedzenie. Sprawa dotyczy niewłaściwej naszym zdaniem wykładni przez trybunał niższej instancji przepisów angielskiej ustawy Equality Act 2010, a konkretnie zawartej w niej definicji niepełnosprawności w miejscu pracy, ponieważ winno się ją interpretować zgodnie z definicją europejską. Marcin Kozik będzie wkrótce reprezentował w Trybunale Apelacyjnym Pracy, a rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, bez względu na wynik będzie zapewne miało znaczący efekt na kształt prawa o niedyskryminacji w zatrudnieniu z powodu niepełnosprawności, gdyż trybunały pracy są zobligowane do stosowania orzeczeń Trybunału Apelacyjnego.

Podpisaliśmy w marcu 2015 ugodę w sprawie klientki, która zarzuciła dyskryminację pośrednią w miejscu pracy, z uwagi na wymóg używania wyłacznie języka angielskiego.

Styczeń 2015, W sprawie przed Trybunałem w Southampton zawarliśmy 2 ugody, jedną na GBP 8000, w sprawie o niesłuszne zwolnienie polskiego kierowcy, a drugą na GBP 5500 w trakcie pierwszego dnia rozprawy, w związku z zarzutami o dyskryminację z uwagi na narodowość.

W październiku 2014 podpisaliśmy dwie ugody, jedna w związku z zarzutami o harassment na tle narodowościowym naszej klientki, prześladowanej przez 2 kolegów, a druga ugoda opiewała na GBP 4500, w sprawie o automatycznie niesłuszne zwolnienie z pracy klienta, który zarzucił nieprzestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Pierwsze tygodnie wrzesnia i koniec sierpnia 2014 przyniosly zadowalające rezultaty w sprawach kilku klientów. Jeden z nichj wygral sprawe o konstruktywnie niesluszne zwolnienie przed trybunalem w Huntingdon, otrzymujac niemalze GBP 10.000. Trybunal przyznal w ramach odszkodowania także 4 tygodnie wynagrodzenia, za brak pisemnych warunkow zatrudnienia i uznal, ze 4 tygodnie (a nie 2, co jest norma) jest adekwatne w okolicznosciach.

Udalo nam sie takze podpisac ugody w kilku sprawach. Klientka otrzymala kwote GBP 15.000 zwiazku z jej rosczeniem o dyskryminację pośrednią na tle niepelnosprawności oraz niesłusznym zwolnieniem z pracy.

W sprawie innego klienta przed trybunałem pracy w Stoke on Trent podpisaliśmy ugode na GPB 11.500 za niesłuszne zwolnienie z pracy, w dniu posiedzenia.

W kolejnej sprawie klientki, ktora skarżyła pracodawcę o dyskryminację pośrednia na tle niepełnosprawności i niesłuszne zwolnienie ugodziliśmy się na GBP 3000.

Nasza Kancelaria w czerwcu 2014 zakończyla pozytywnie kilkanaście spraw, które zostały przyjęte kilka miesiecy temu. Miedzy innymi uzyskaliśmy po trzydniowym procesie GBP 9397 dla klientki, ktora została niesłusznie zwolniona z pracy. Miedzy innymi trybunal musial zdecydowac, czy doszło do zwolnienia, czy rezygnacji (co sugerowal pozwany pracodawca). Sprawa toczyła sie przed trybunałem w Huntingdon. Wygralismy sprawe klienta o niesluszne zwolnienie przed Trybunalem w Watford. Trybunal orzekl, ze decyzja pracodawcy, aby zwolnic znalazla sie poza tzw. "band of reasonable responses", a także, ze klient mial nierzetelny proces dyscyplinarny. W obu sprawach reprezentowal Marcin Kozik. W innej sprawie o dyskryminacje i harassment, która miala zająć niemalże 2 tygodnie w trybunale w lipcu, wynegocjowaliśmy dla klientki GBP 9000 i sprawa zakonczyła sie polubownie.

Podobnie w przypadku innej sprawy, gdzie klientka zarzucila pracodawcy tzw. wrongful dismissal i dyskryminacje, zawarlismy ugode na GBP 5500

Marcin Kozik - sprawy z lat 2009 - 2013:

X v Y - polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o dyskryminację bezpośrednią. Nasza klientka uzyskała kwotę £9000.00 tytułem rekompensaty za obrazę uczuć oraz utratę zarobków.

Polska v X & Y - 6 grudnia 2011, połączona sprawa dwóch obywateli polskich w sprawie o ekstradycję przed sądem w Westminster, zawieszona na uzyskanie odpowiedzi rządu polskiego w sprawie o naruszenie praw konwencyjnych obu klientów.

Polska v X - wygrana w sprawie o ekstradycję do Polski. Udany argument na podstawie sekcji 4 Extradition Act 2003.

PK v AT ltd. - odrzucenie apelacji przez Apelacyjny Trybunał Pracy przeciwko naszemu klientowi, zanim trafiła ona na posiedzenie"

Pawel K. v Alba Transport Limited - wygrana w sprawie o niesłuszne zwolnienie, 3 dniowa rozprawa przed Trybunałem Pracy w Leeds, klient otrzymał £42837.50 tytułem odszkodowania za utratę zarobków, bezprawnego potrącenia z wynagrodzenia, oraz "utratę praw ustawowych". Część odszkodowania w zakresie niesłusznego zwolnienia została podwyższona o 25% w związku z odejściem od zasad prowadzenia procedury dyscyplinarnej, czyli o ustawowe maksimum".

X v X&Y - Wygrana Pre-Hearing Review przed Trybunałem Pracy w Leeds, przywrócenie terminu do wniesienia sprawy o dyskryminację w pracy

X v Y - Wygrana Pre Hearing Review przed Trybunałem Pracy w Leicester, zagadnienia jurysdykcyjne : res judicata, issue estoppel, sprawa następnie rozstrzygnięta polubownie, klient otrzymał £7500 za dyskryminację w pracy

R v X - wyrok uniewinniający przed Sądem Koronnym w Bolton, w sprawie o posiadanie broni w miejscu publicznym oraz tzw. affray

X v Y - polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pracy, klientka otrzymała £1900, po uwzględnieniu przyczynienia się do wypadku w 50%

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o zwolnienie z powodu ciąży, klientka otrzymała £6000

W 2010 roku ja i moja kancelaria mieliśmy przyjemność pomyślnie reprezentować polskich klientów w wielu sprawach, m.in. z zakresu prawa karnego, prawa pracy, prawa odszkodowań, a także doradzaliśmy polskim podmiotom gospdodarczym w rejonie North West. Poniżej przedstawiam listę przykładowych spraw: (dane naszych klientów pozostawimy dla swojej wiadomości)

R v X - Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o gwałt, Sąd Koronny w Londynie

R v X - Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o przemoc rodzinną, Sąd Magistracki w Derby

R v X - Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o ciężkie pobicie z uszkodzeniem ciała, Sąd Koronny w Londynie

R v X - Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o ciężkie pobicie z uszkodzeniem ciała, Sąd Koronny w Birmingham

R v X - Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o nadużycie finansowe, Sąd Koronny w Londynie

X v Y - Wygrana w sprawie o dyskryminację rasową, niesłuszne zwolnienie, zaległą wypłatę wynagrodzenia oraz brak pisemnych warunków pracy i płacy, Trybunał Pracy w Birmingham. Klient otrzymał £23600 odszkodowania za "obrazę uczuć", natychmiastową utratę zarobków, dodatkowe odszkodowanie za brak pisemnych warunków pracy i płacy oraz tytułem zaległego wynagrodzenia.

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o napastowanie seksualne w pracy, zarzuty: jednorazowy akt dyskryminacji, klientka otrzymała £2000 odszkodowania.

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty "jak wyżej", klientka otrzymała £6000 odszkodowania.

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o niesłuszne zwolnienie oraz brak pisemnych warunków pracy i płacy, klient otrzymał £3800 po zaledwie miesiącu od wniesienia sprawy.

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o wypadek przy pracy. Klient, po negocjacjach otrzymał £10000 w ciągu zaledwie 1.5 miesiąca od złożenia listu przedsądowego. Sprawa była rozpoczęta na 3 miesiące przed upływem okresu przedawnienia i dotyczyła złamania nosa.

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o wypadek przy pracy. Klientka otrzymała £11000 odszkodowania za złamanie stopy.

X v Y - Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o wypadek przy pracy. Klientka otrzymała £5000 za nieznaczne poparzenie łydki.

Rozstrzygnęliśmy również kilkanaście innych spraw o odszkodowanie za wypadek w pracy, gdzie ugoda wyniosła powyżej £4000 oraz klilka spraw w przedziale £2000 - £3000. Pprzeprowadziliśmy również pomyślnie klilkanaście spraw o odszkodowanie za wypadek drogowy.

OPINIE NIEKTÓRYCH KLIENTÓW:

Pan Marcin Kozik prowadził moją sprawę o dyskryminację w miejscu pracy,sprawa była bardzo ciężka i przyniosła mi wiele stresu, jednak pomoc i wsparcie jakie okazał mi Pan Marcin, profesjonalizm jakim się wykazał, sposób podejścia do zaistniałej sytuacji, rzetelność oraz polubowne zakończenie mojej sprawy pokazało ze jest to osoba godna zaufania. Polecam kancelarię Duncan Lewis Solicitors wszystkim osobom potrzebującym pomocy prawnej. Katarzyna

Pan Marcin Kozik wygrał dla mnie £10000 odszkodowania. Polecam każdemu usługi jego i jego kancelarii, Radosław Cichocki

Marcin Kozik pomyślnie załatwił moją sprawę o odszkodowanie, w rezultacie czego otrzymałam £11000 odszkodowania. Polecam kancelarię Malcolm McGuinness Solicitors wszystkim polskim klientom, Janina W.

DOMENY INTERNETOWE

Adwokat w Londynie   

Kancelaria KL Law w Polsce   

Kancelaria KL Law w Anglii, Prawo Pracy dla pracowników   

Kancelaria KL Law, Ofera dla przedsiębiorców w UK. Obsługa polskich firm.   

W mediach:

Niepełnosprawność w pracy a dyskryminacja w pracy - prawo angielskie   

Wiktymizacja w pracy w prawie angielskim   

Niesłuszne zwolnienie w prawie angielskim   

Łamią twoje prawa pracownicze?   

Umowy o niekonkurencyjności w angielskim prawie pracy   

Prawo pracy w Anglii - pracodawca pozywa pracownika   

Marcin Kozik: Pojęcie umowy w prawie angielskim. Jak bardzo różni się od koncepcji rodzimej?